Cue var et gruppeprosjekt i "design for mediebruk" ved UiB. Faget og prosjektet tok utgangspunkt i video retrieval, og i slutten av faget skulle vi ha utviklet et eksperimentelt, ikke-etablert grensesnitt for denne teknologien.

Vi endte opp med å koble video retrieval sammen med en annen teknologi, gesture detection, og prøvde å undersøke om det var mulig å lage et hjelpemiddel til folk som sliter med sosiale interaksjoner.

Prosjektet endte opp med tre måter å søke etter video, og tre interaktive oppgaver.

Vi implementerte tre ulike måter å søke etter videoer på for å gi brukeren flere måter å uttrykke seg på. Tekst og tale, som er det vi stort sett bruker i dag. Skissering for å kunne tegne. Og til slutt posering som vi kalte det, der du har mulighet til å velge mellom ulike poseringer og vanlige objekt for å søke.

En av de interaktive oppgavene vi foreslo var å kunne sende inn et videoopptak av deg selv med en liten beskrivelse av hva du vil øve deg på, for så å få forslag til hva som var bra og hva som kan bli øvd mer på.

En annen oppgave var å få fire bilder eller videoer opp der en skiller seg ut fra de andre og passer til beskrivelsen over alternativene.

Den siste oppgaven vi foreslo var en slags "live" øving på en situasjon, for eksempel å gå på en cafè og bestille en kaffe. Her blir du plassert i en situasjon og kan øve deg.