Laget et informasjonhefte om ME for Norges ME-Forening - Rogaland Fylkeslag. Heftet skal være kompetansebygging om sykdommen blant skolepersonell.

En utfordring var å resentere et komplisert og sårt tema på en vennlig og forståelig måte. Måtte kunne få lærere til å sette seg inn i situasjonen barna er i, og få dem til å forstå hvor skjøre de syke kan være. Samtidig som det kommer frem at det er stor forskjell på hva enkelte reagerer på.

Da prosjektet startet skulle det egentlig bare distribueres i Rogaland, men prosjektet har raskt gått nasjonalt, og fått internasjonal oppmerksomhet. Prosjektet skal nå ut i Sverige, Danmark, og Finland også.

I kapittelet om stoff, kan leser se og kjenne på stoffprøver som er sydd inn i boken.